Regulament concurs Castiga un set de servit ceaiul

Regulament Tombola Castiga un Set de servit ceaiul oferit de Design & After


Art.1 Concursul este organizat de DIGITAL TREND PUBLISHER SRL cu sediul social în București, Strada Mehadia, nr 14, sector 6, CUI RO37809168. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derularii campaniei.

 

Art. 2. Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul se desfasoara in perioada 30.03.2018 – 15.04.2018 pe site-ul www.povesteacasei.ro  


Art. 3. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la tombola Castiga un Set de servit ceaiul oferit de Design & After utilizatorii trebuie sa se inscrie la newsletterul povesteacasei.ro si sa isi mentina optiunea de a primi acest newsletter cel putin pana in momentul tragerii la sorti. Castigatorul va fi anuntat pe data de 16.04.2018.


Art.4. Desemnarea castigatorului

Castigatorul premiului va fi desemnat in urma unei trageri la sorti cu ajutorul site-ului www.random.org in data de 16.04.2018 si va fi contactat pe adresa de email inregistrata la abonarea la newsletter. Data limita pentru revendicarea premiului este 15.05.2018. In cazul in care premiul nu este revendicat pana la aceasta data, se va efectua o noua extragere.


Art. 5. Premiul


Premiul este un set de servit ceaiul format din 3 piese:

.- Ceainic Alice Albastru

- Ceasca Fleur Albastra

- Bol pentru servit ceaiul Spot Indigo


Art. 6. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici pana la rudele de gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 7. Acordarea premiilor

In cazul in care castigatorul este minor sau o persoană lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.


Art.8. Limitarea raspunderii

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii pagina de internet www.povesteacasei.ro