Regulament concurs

Regulament Tombola "Castiga cu Chilipirul Zilei":


Art.1 Concursul este organizat de DIGITAL TREND PUBLISHER SRL cu sediul social în București, Strada Mehadia, nr 14, sector 6, CUI RO37809168. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derularii campaniei.

 

Art. 2. Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul se desfasoara in perioada 15.02.2021 – 01.03.2021 pe pagina de facebook a site-ului www.povesteacasei.ro  


Art. 3. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la tombola "Castiga cu Chilipirul Zilei"  utilizatorii trebuie sa scrie un comentariu la postarea ce anunta concursul, cu numele produselor (sau link-ul) pe care le-ar folosi pentru amenajarea casei de pe site-ul chilipirul-zilei.ro. Pentru extragearea la sorti se va lua in calcul un singur comentariu per utilizator. Fiecare comentariu valid va primi un ID ce va fi folosit ulterior pentru tragerea la sorti. Postarea participantului trebuie sa fie publica. 

Art.4. Desemnarea castigatorilor

Castigatorii premiului vor fi desemnati in urma unei trageri la sorti cu ajutorul site-ului www.random.org in data de 02.03.2021 si vor fi contactati prin intermediul platformei de socializare facebook.com. Data limita pentru revendicarea premiului este 17.03.2021. In cazul in care premiul nu este revendicat pana la aceasta data, se va efectua o noua extragere.


Art. 5. Premiul


Premiile sunt oferite de www.chilipirul-zilei.ro si constau in:

Locul 1: https://www.chilipirul-zilei.ro/cumpara/dressing-cu-4-usi-lemn-de-pin-24745

Locul 2: https://www.chilipirul-zilei.ro/cumpara/vitrina-leonique-din-lemn-de-cires-24740

Locurile 3, 4, 5: https://www.chilipirul-zilei.ro/cumpara/comoda-inalta-tip-bufet-andas-150-x-100-x-40-cm-lemn-masiv-de-stejar-23111

 

Art. 6. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici pana la rudele de gradul I ale persoanelor fizice generic individualizate anterior. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 7. Acordarea premiilor

In cazul in care castigatorul este minor sau o persoană lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.


Art.8. Limitarea raspunderii

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii pagina de internet www.povesteacasei.ro